About Us


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

ชื่อผู้ประกอบการ : คุณวรรวลักษณ์ วงษ์คำภา
ตำแหน่งงาน : ประชาสัมพันธ์
ชื่อที่ระบุเป็นผู้ผลิต : กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว
ที่อยู่สถานที่ประกอบการ :หมู่บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรน้ำมันมะรุม
ประเภท : อุปโภค
ส่วนประกอบ : น้ำมันจากเม็ดมะรุมตากแห้ง
ประโยขน์ : ช่วยลดริ้วรอย บรรเท่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้
คุณสมบัติ : รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา
ผลิตโดย : กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านโรงวัว
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่4 หมู่บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท
การจัดจำหน่าย : สวนนกชัยนาถ จัดจำหน่ายเอง

No comments:

Post a Comment